Polityka prywatności

Nie odwiedzaj serwisów oraz nie prenumeruj czasopism należących do Marken, jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności.

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Informujemy, iż każdego Klienta naszej firmy i użytkownika serwisów oraz czasopism obowiązują określone zasady.
  Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach adresowych
  i czasopismach należących do Marken.
 2. Jeśli zdecydujesz się prenumeratą elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Marken, będziesz zobowiązany do podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail.
  Twoje dane będą dodawane do listy mailingowej newslettera. Twój adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma.
 3. Prenumerata elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Marken wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
  Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości, czyli informacji odnoszących się bezpośrednio do serwisów, czasopism, usług i produktów naszej firmy, niekomercyjnych listów oraz informacji, za których rozsyłkę zapłacił klient, osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Jednocześnie informujemy, iż wiadomości komercyjne są w optymalny sposób filtrowane.
 5. Powinieneś wiedzieć, że Polityce Prywatności nie podlegają dane, które udostępnisz podczas wysyłania komentarzy do artykułów lub obecności na forum. Są one dostępne dla wszystkich odwiedzających.
 6. Pozyskując informacje o Tobie stajemy się automatycznie administratorem Twoich danych osobowych.
  Jesteśmy zatem zobowiązani do zastosowania takich środków technicznych i organizacyjnych, aby zapewnić ochronę odpowiednią do zagrożeń i kategorii objętych ochroną. Prowadzimy zatem dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych (art. 36. ustawy).