FAMOC defend

FAMOC Defend – Chroń poufne dane dodatkowymi warstwami bezpieczeństwa.
System służący zabezpieczaniu urządzeń, aplikacji i danych na różnych systemach operacyjnych.

Poznaj produkt

Dzięki FAMOC defend instytucje państwowe otrzymują wsparcie już pierwszego dnia dla wszystkich systemów operacyjnych, mogą kontrolować sposób szyfrowania komunikacji oraz zarządzać dostępem do sieci ze zdalnych urządzeń.

Dzięki ścisłej współpracy z klientami rządowymi i licznym integracjom, jesteśmy w stanie zapewnić, ze FAMOC defend będzie w stanie spełnić wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

FAMOC defend szyfruje i chroni wszelkie dane przechowywane w bezpiecznym kontenerze na urządzeniu. Dostęp do kontenera możne być przydzielony na podstawie hasła, biometrii i / lub uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Niestandardowy kanał komunikacji oparty na technologii VPN. Dedykowany, niestandardowy klient VPN spełniający potrzeby organizacji. Uwierzytelnianie na podstawie certyfikatu z dostępnym uwierzytelnianiem dwuskładnikowym.
Prywatna część urządzenia jest całkowicie oddzielona od bezpiecznego kontenera, a także w pełni zaszyfrowana. Użytkownikom można zezwolić na instalowanie dowolnych aplikacji ze sklepów z aplikacjami, jednak zasady dotyczące dostępu do nich są egzekwowane. Wymuszane są także zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, a całe urządzenie jest pod najnowocześniejszą ochrona.