Wygrane przetargi

akademikawychowaniafizycznego-150×150

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Dostawa sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania biurowego , graficznego i antywirusowego na licencji edukacyjnej. (02.07.2010 r.)

gminazabierzow-150×150

Urząd Gminy Zabierzów

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Zabierzów (8.10.2015 r.) 

administracjapodatkowa-150×150

Izba Skarbowa w Warszawie

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (20.10.2014 r.)

Zobacz więcej (doc)

uniwersytetgdanski-150×150

Uniwersytet Gdański

Oferta nie podlegająca odrzuceniu z największą ilością zdobytych punktów za wymagane kryteria w postępowaniu na jednorazową dostawę programów antywirusowych (11.04.2008 r.)

Zobacz więcej (doc)

ministerstwonauki-150×150

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oprogramowania antywirusowego za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski (09.12.2013 r.)

urzadmiejsciwlochowie-150×150

Urząd Miejski w Łochowie

Dostawa urządzenia Stormshield SN300 dla Urzędu Miejskiego w Łochowie

powiatnowosadecki-150×150

Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w Nowym Sączu

Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oprogramowania antywirusowego. (18.12.2014 r.)

spkm-150×150

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Wygrane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania (18.03.2015 r.)

Zobacz więcej (pdf)

wyzszaszkolawnysie-150×150

Państwowa Szkoła Wyższa w Nysie

Dostawa licencji wielostanowiskowej pakietu oprogramowania antywirusowego. (14.02.2012 r.)

starachowice-150×150

Urząd Miejski w Starachowicach

Przedmiotem zamówienia było dostarczenie 220 licencji w tym 10 licencji serwerowych na oprogramowanie antywirusowe. Marken Systemy Antywirusowe spełnił wszystkie wymagania i zrealizował zamówienie (04.04.2013 r.)

teart_narodowy-150×150

Teatr Narodowy

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 100 komputerów oraz 5 serwerów z rocznymi licencjami odnawianymi co rok (20.12.2011 r.)

umedyczny-150×150

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Dostawa oprogramowania komputerowego. (31.03.2011 r.)

urzadmiastakielce-150×150

Urząd Miasta Kielce

Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego (23.08.2010 r.)

Zobacz więcej

wfosigw-150×150

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na system archiwizacji danych, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Marken Systemy Antywirusowe Marek Markowski (29.05.2014 r.)

upwlublinie-150×150

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Dostawa licencji oprogramowania Microsoft lub licencji równoważnych dla Ośrodka Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (09.07.2012 r.)

wrzesnia-150×150

Urząd Miejski we Wrześni

Najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała 10,00 pkt.(18.03.2013 r.)

zespolopiekizdrowotnejwolawie-150×150

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

Najlepsza oferta w przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania biurowego

urzadpracywzielonejgorze-150×150

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze

Odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego. (23.03.2015 r.)

Marken stopka kontaktowa
Marken logotyp