Bitdefender

Email Security

Wielowarstwowa, oparta na chmurze ochrona poczty elektronicznej dla Twojej organizacji i MSP.

logo

GravityZone Email Security

Wzbogaca standardowe zastosowania usługi Office 365 o istotne funkcje zapobiegania zagrożeniom.

Zapobiegaj oszustwom e-mailowym zanim się rozprzestrzenią. Dzięki GravityZone Email Security organizacje posiadają dostęp do kompletnej ochrony poczty elektronicznej, która wykracza poza zwalczanie złośliwego oprogramowania i innych tradycyjnych zagrożeń takich, jak wirusy, spam, ataki phishingowe i złośliwe adresy URL. Również nowe, ukierunkowane i zaawansowane zagrożenia zostaną zablokowane, w tym oszustwa Business Email Compromise (BEC) i oszustwa CEO.

Jakie są zalety rozwiązania Bitdefender Email Security?

Funkcje

Mechanizm polityk nastawiony na wszechstronność umożliwia kontrolę nad filtrowaniem i przesyłaniem wiadomości e-mail w oparciu o zestaw cech, takich jak źródło, rozmiar, odbiorcę, słowa kluczowe i inne.

Przepływ poczty, uruchomione reguły i podjęte działania są przedstawione na wykresach. Dodatkową opcją dla administratorów jest korzystanie ze standardowych raportów lub tworzenie własnych (także alertów) w oparciu o określone zdarzenia. Dzięki dostępności opcji szczegółowego audytu obejmującej działania i czynniki aktywujące. Dodatkowo logi mogą być automatycznie archiwizowane po 90 dniach. Takie rozwiązanie zapewnia ochronę poufnych informacji i ułatwia kontrolę zgodności z regulacjami dzięki takim funkcjom, jak możliwość wdrożenia szyfrowania TLS i zapobieganie utracie danych.

Analiza behawioralna wykorzystuje ponad 10 000 algorytmów które sprawdzają ponad 130 zmiennych wyodrębnionych z każdej wiadomości e-mail.

Rekonstruuje linki i przetwarza w wiadomościach oraz chroni użytkowników w momencie klikania, niezależnie od tego, ile czasu minęło od dostarczenia wiadomości, dzięki elastycznym zasadom oraz powiadomieniom o blokowaniu i ostrzeżeniom o potrzebie zachowania ostrożności. Funkcje analizy reputacji w licznej formie połączono z kontrolą zawartości strony w czasie rzeczywistym, aby w momencie kliknięcia łącza przez użytkownika dokładnie określić, czy dana strona jest zagrożeniem.

Filtruje i monitoruje zawartość wiadomości wychodzących.

Umożliwia pełną kontrolę nad przepływem poczty i wspiera wielu dostawców poczty elektronicznej w ramach pojedynczej domeny.

Dostępność Bitdefender GravityZone Email Security dla dostawców usług zarządzanych (MSP) z prostym i wielostanowiskowym miesięcznym licencjonowaniem opartym na automatycznych raportach użytkowania. MSP umożliwia usprawnienie i zautomatyzowanie procesu obsługi użytkowników i dostawców, dostarczania oraz licencjonowanie poprzez konsolidację ochrony poczty i punktów końcowych w ramach kompleksowego pakietu Bitdefender MSP Security Suite.

Jak działa Bitdefender Email Security?

GravityZone Email Security jest dostępny wraz z konsolą GravityZone w chmurze.

Wymagania:

Zmień rekordy MX, aby przekierować przychodzące wiadomości e-mail za pomocą serwerów Cloud Email Security.

Skonfiguruj inteligentne hosty, aby przekierowywały wychodzące wiadomości e-mail za pomocą serwerów Cloud Email Security.

Zamów wersję testową / zapytaj o cenę

Zapytaj o najlepsze rozwiązania antywirusowe
Bitdefender dla biznesu!
Testuj nawet przez 45 dni za darmo!

Wypełnij formularz, aby zapytać o cenę lub otrzymać program do testów.
Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą aby ustalić dokładnie wersję potrzebnego oprogramowania.

Formularz zapytania