FreshMail.pl

Wdrożenie RODO przez Marken Systemy Antywirusowe

28 maja 2018 no comment Ewa Sz

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie ochrony danych osób fizycznych, w związku     z przetwarzaniem danych osobowych, firma Marken Systemy Antywirusowe opracowała procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych klientów i osób współpracujących z firmą.

1. W myśl art. 32, o ochronie danych, firma gromadzi, przechowuje, przekazuje i przetwarza dane osobowe w celach :

  • rejestracji zakupionych rozwiązań i usług,
  • świadczenia pomocy technicznej,
  • organizacji wydarzeń i szkoleń,
  • udostępniania wersji testowych oferowanych rozwiązań,
  • wysyłki newsetterów,

2. Informacje, umożliwiające identyfikację osoby, której dane dotyczą, przechowywane są zgodnie z prawem i na okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne.

3. Firma stosuje szereg środków bezpieczeństwa do odpowiedniego poziomu zabezpieczenia danych– szyfrowanie danych.

4. W przypadku naruszenia ochrony danych, firma jest zobowiązana do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą,         za wyjątkiem sytuacji, w której administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne, a dane zostały naruszone.

5. Firma powołuje : Administratora danych osobowychMarken Systemy Antywirusowe, z siedzibą w Gdyni, przy ul. Jana Derdowskiego 7 oraz Inspektora danych osobowych tel. +48 58 667 49 49, e mail : kontakt@marken.com.pl Działania Administratora danych osobowych i Inspektora danych osobowych podlegają rozliczeniu za przestrzeganie przepisów, dotyczących ochrony danych.

6. Marken Systemy Antywirusowe informuje osoby, których dane gromadzi i przechowuje o prawach do:

  • dostępu do danych,

  • usunięcia danych,

  • sprzeciwu na marketing bezpośredni,

  • przenoszenia danych,

 

Procedury regulujące zasady zabezpieczania danych- RODO- obowiązują od 25 maja 2018 roku.

 

 

 

 

 

 

Zapisz się do newslettera

Wyślij mi swój biuletyn (możesz zrezygnować w dowolnym momencie).

FreshMail.pl