Polski dystrybutor marki Bitdefender jest jednym z trzech głównych partnerów European BEST Engineering Competition (EBEC), konkursu inżynierskiego przygotowywanego od 2003 r. przez Organizację Studentów Board of European Students of Technology (BEST).

Turniej młodych inżynierów

Turniej stawia sobie za cel rozwój umiejętności i zainteresowań związanych z zagadnieniami inżynierskimi, konstrukcyjnymi, biznesowymi i autoprezentacji oraz rozpowszechnianie wartości zdrowego współzawodnictwa, współpracy i wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej na zajęciach przez studentów wyższych uczelni technicznych. Konkurs Inżynierski EBEC Challenge dzieli się na dwie kategorie: praktyczną (Team Design) i analityczną (Case Study) oraz na trzy etapy: lokalny, krajowy i ogólnoeuropejski.

Nagrody od Bitdefendera

Jeden z lokalnych etapów tegorocznej edycji rozegrał się w Gdańsku 26 kwietnia. Uczestnicy Konkursu Inżynierskiego EBEC Challenge otrzymali wspaniałe nagrody, m.in. gadżety Bitdefender.

dwoje uczestników EBEC Challenge na tle baneru Bitdefender
kilka osób, jedna pokazuje coś na ekranie wyświetlającym tekst
uczestnik EBEC Challenge przy komputerze ze zdrapką Bitdefendera w dłoni