Pandemia doprowadziła do dużych zmian w modelach pracy. Wpływ pandemii na rynek jest na tyle duży, że taki stan rzeczy wymusza na firmach inwestycje nie tylko w nowe komputery, ale również zaawansowane systemy bezpieczeństwa.

Miasto podczas pandemii

PwC opublikował raport Global Digital Trust Insights 2021, który powstał na podstawie badań przeprowadzonych wśród 3249 dyrektorów ds.biznesu, technologii oraz bezpieczeństwa. Jednym z najważniejszych trendów technologicznych w czasie epidemii jest odbywająca się w ekspresowym tempie transformacja cyfrowa. Szczególnie była ona widoczna w takich obszarach jak telemedycyna, automatyka przemysłowa i robotyka, handel oraz rozwiązania do obsługi klienta. Jak na razie niewiele wskazuje na to, że pracownicy zaczną masowo wracać do biur. W związku z tym organizacje muszą nie tylko przedefiniować swoją strategie, ale także ponieść nowe wydatki na cyberbezpieczeństwo. 55 proc. uczestników badania PwC twierdzi, że ich tegoroczne budżety na systemy bezpieczeństwa IT wzrosną. Jednak taki sam odsetek respondentów nie ma pewności czy wydatki będą rzeczywiście przeznaczone na najbardziej znaczące zagrożenia czyhające na ich organizacje.

Co trzeci ankietowany wymienia automatyzację jako rozwiązania ograniczające koszty związane z cyberochroną, a także wzmacniające bezpieczeństwo.

Pandemia a badanie Global Digital Trust Insights

Z Global Digital Trust Insights 2021 wynika, że firmy poszukujące innowacyjnych produktów najczęściej sięgają po systemy:

– informujące o zagrożeniach w czasie rzeczywistym,
– rozwiązania do automatyzacji zabezpieczeń,
– rozbudowanej ochrony punktów końcowych
– zarządzenia tożsamością i dostępem.

Jednym z podstawowych celów organizacji jest zwiększenie odporności infrastruktury na cyberataki i awarie. 40 proc. respondentów deklaruje zwiększenie częstotliwość przeprowadzania testów odporności, aby zapewnić funkcjonowanie krytycznych usług biznesowych nawet w czasie ataku ze strony hakerów.

Respondenci z największych organizacji (o rocznych przychodach przekraczających 10 miliardów USD) zauważają korzyści wynikające ze stosowania modeli i technologii bezpieczeństwa, w tym architektury zerowego zaufania, wirtualizacji i przyspieszonego wdrażania chmury. Innym ciekawym zjawiskiem jest zmiana podejścia kadry zarządzającej do osób odpowiedzialnych za ochronę cyfrowych zasobów. Nieco ponad połowa ankietowanych dyrektorów generalnych stwierdziła, że ​​częściej aniżeli przed pandemią kontaktuje się z dyrektorami ds.bezpieczeństwa.

• Informacje zawarte w raporcie Global Digital Trust Insights 2021 nie są dla mnie zaskoczeniem, bowiem tożsame trendy obserwujemy na rodzimym rynku. Duże i średnie firmy coraz częściej pytają o zaawansowane rozwiązania zapewniające kompleksową ochronę urządzeń końcowych. Ta grupa klientów wykazuje też spore zainteresowanie narzędziami analitycznymi, w tym takimi, które ograniczają do minimum ludzkie błędy. Z kolei mniejsze firmy, które zdają sobie sprawę, że nie poradzą sobie z falą narastających ataków, poszukują dostawców usług zarządzanych. – tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Niedobór fachowców na rynku. Wpływ pandemii na rynek

PwC zauważa, że jednym z największych wyzwań będzie ciągły niedobór fachowców. 51 proc. dyrektorów biorących udział w ankiecie planuje zatrudnienie pełnoetatowych pracowników cyberbezpieczeństwa w ciągu następnego roku, a ponad 22 proc. chce zwiększy zatrudnienie o 5 proc. lub więcej. Jedną z alternatyw, które bada wiele firm w celu obsadzenia wolnych miejsc pracy, jest zatrudnianie wewnątrz organizacji, oferując podniesienie umiejętności obecnych pracowników w celu zaspokojenia potrzeb.

Programy antywirusowe

Pakiet edukacyjny Bitdefender

Powiększ swoją ochronę już dziś

Niektóre przedsiębiorstwa oraz instytucje zaczęły polegać na usługach zarządzanych, aby zaspokoić zapotrzebowanie na talenty i doświadczenie za pomocą zaawansowanych technologii.