WYRÓŻNIENIE SYMANTEC

W ramach autorskiego programu partnerskiego Symantec Partner Program w 2011 r. został zainicjowany program specjalizacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Rok później wyniki współpracy w zakresie partnerstwa handlowego spotkały się z uznaniem firmy Symantec.

Ukoronowaniem udziału w programie partnerskim stał się Certyfikat osiągnięć przyznany firmie Marken jako oficjalnemu partnerowi firmy Symantec.

symantec